logo

VHF Specialintro


Kursusperiode:24/11/20 til 25/11/20
Sted:Amerikavej 5, 9500 Hobro
Holdkode:IU202102716
Formål:Formålet med kurset er, at du får en smagsprøve på gymnasiet, bliver præsenteret for VHF, møder lærerne og oplever studiemiljøet.
Indhold:
  • Du bliver vist rundt på skolen, og vi ser på undervisningslokalet og får mulighed for at besøge kantinen.
  • Du ser VHF-undervisningslokalerne, hvor der er faste pladser ved enmandsborde, personlige skabe og særskilte rum, som VHF-eleverne kan benytte efter behov.
  • Du prøver undervisningen på VHF, hvor der bliver lagt vægt på ro, overskuelighed og en struktureret pædagogik.
  • Du oplever fag som dansk, engelsk eller historie, og du har mulighed for at prøve spændende naturvidenskabelige eksperimenter.
Mødetid:8.45 - 13.10
Transport:Busser i lokalområdet der kører til gymnasiet: 58,65,118 ( se NT´s hjemmeside for mere information )
Kantine:Du kan spise din medbragte madpakke eller købe mad i kantinen
Øvrige informationer:
Ansvarlig:Hans Holme
Email:hhh@mf-gym.dk